CME.ba podcast

Terapija egzacerbacije astme u ambulantnim i hospitalnim uslovima

June 10, 2020 Doc.dr.sc. EDIN JUSUFOVIĆ Season 1 Episode 5
CME.ba podcast
Terapija egzacerbacije astme u ambulantnim i hospitalnim uslovima
Chapters
CME.ba podcast
Terapija egzacerbacije astme u ambulantnim i hospitalnim uslovima
Jun 10, 2020 Season 1 Episode 5
Doc.dr.sc. EDIN JUSUFOVIĆ

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. EDIN JUSUFOVIĆ

specijalista pulmologije i bronhologije
docent na Medicinskom fakultetu Tuzla
Poliklinika za plućne bolesti Doma zdravlja Tuzla
Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ

Akutna egzacerbacija astme je dramatično stanje i za pacijenta i za ljekara. U ovom temeljitom vodiču, naš urednik daje pregled posljednjih preporuka za tretman astme u ambulantnim i bolničkim uslovima. Vanredno dobar edukativni materijal za specijaliste i specijalizante porodične medicine i pulmologije.

Show Notes

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. EDIN JUSUFOVIĆ

specijalista pulmologije i bronhologije
docent na Medicinskom fakultetu Tuzla
Poliklinika za plućne bolesti Doma zdravlja Tuzla
Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ

Akutna egzacerbacija astme je dramatično stanje i za pacijenta i za ljekara. U ovom temeljitom vodiču, naš urednik daje pregled posljednjih preporuka za tretman astme u ambulantnim i bolničkim uslovima. Vanredno dobar edukativni materijal za specijaliste i specijalizante porodične medicine i pulmologije.