CME.ba podcast

Poremećaj autističnog spektra: šta ljekar treba da zna?

July 07, 2020 Doc.dr.sc. HARIS MEMIŠEVIĆ Season 1 Episode 11
CME.ba podcast
Poremećaj autističnog spektra: šta ljekar treba da zna?
Chapters
CME.ba podcast
Poremećaj autističnog spektra: šta ljekar treba da zna?
Jul 07, 2020 Season 1 Episode 11
Doc.dr.sc. HARIS MEMIŠEVIĆ

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. HARIS MEMIŠEVIĆ

defektolog
Šef Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju
docent na Pedagoškom fakultetu
Univerzitet u Sarajevu

LINK NA TEČAJ

Autizam…poremećaj iz autističnog spektra…Aspergerov sindrom…kišni čovjek. Nekome ovi termini ne znače ništa, drugome opet razliku između neba i zemlje. Ne postoje dvije iste osobe sa autizmom. Svaka od njih zauzima svoje mjesto u vrlo širokom autističnom spektru simptoma, koje na žalost na našim medicinskim fakultetima ne podučavaju dovoljno dobro. A rano prepoznavanje simptoma može značiti razliku između doživotnog invalida, osobe koja je osuđena na tuđu njegu i pomoć i osobe sa visokim nivoom funkcionalnosti, osobe koja se može sa svojom posebnošću primjereno uključiti u zajednicu sviju ostalih koji sebe nazivaju “normalnim” ili “neurotipičnim”.

Mnogi od nas dolaze u dodir sa djecom u ranom životnom dobu. Ovaj tečaj ima namjenu da u svim ljekarima probudi svijest, da priloži znanje koje se može smjestiti negdje u mali mozak i ostati tu kako bi sutra svaki medikus lakše prepoznao rane simptome poremećaja autističnog spektra i što ranije dijete proslijedio onima koji mogu pružiti ranu intervenciju.


Show Notes

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. HARIS MEMIŠEVIĆ

defektolog
Šef Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju
docent na Pedagoškom fakultetu
Univerzitet u Sarajevu

LINK NA TEČAJ

Autizam…poremećaj iz autističnog spektra…Aspergerov sindrom…kišni čovjek. Nekome ovi termini ne znače ništa, drugome opet razliku između neba i zemlje. Ne postoje dvije iste osobe sa autizmom. Svaka od njih zauzima svoje mjesto u vrlo širokom autističnom spektru simptoma, koje na žalost na našim medicinskim fakultetima ne podučavaju dovoljno dobro. A rano prepoznavanje simptoma može značiti razliku između doživotnog invalida, osobe koja je osuđena na tuđu njegu i pomoć i osobe sa visokim nivoom funkcionalnosti, osobe koja se može sa svojom posebnošću primjereno uključiti u zajednicu sviju ostalih koji sebe nazivaju “normalnim” ili “neurotipičnim”.

Mnogi od nas dolaze u dodir sa djecom u ranom životnom dobu. Ovaj tečaj ima namjenu da u svim ljekarima probudi svijest, da priloži znanje koje se može smjestiti negdje u mali mozak i ostati tu kako bi sutra svaki medikus lakše prepoznao rane simptome poremećaja autističnog spektra i što ranije dijete proslijedio onima koji mogu pružiti ranu intervenciju.