CME.ba

Inhibitori protonske pumpe i Clostridium difficile

March 10, 2021 Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ Season 1 Episode 38
CME.ba
Inhibitori protonske pumpe i Clostridium difficile
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ
specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterolog
vanredni profesor na Katedri za internu medicinu
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Predstavljamo Vam jubilarnu – stotu CME aktivnost na našem portalu.

Iako obično objavljujemo podcaste nekoliko nedjelja nakon objave tečaja, pravimo izuzetak zbog malog jubileja, naše stote aktivnosti. Za ovu priliku smo se potrudili da pripremimo predavanje koje je vrlo aktuelno u ovo doba pandemije zbog veće upotrebe antibiotika (često neracionalno), ali je aktuelno i bez Covid-19, jer je Clostridium difficile infekcija u značajnom porastu u cijelom svijetu. U ovoj aktivnosti naš Glavni urednik prezentira revijalni prikaz brojnih radova na temu povezanosti primjene inhibitora protonske pumpe (IPP) i pojavnosti C. difficile infekcije bilo u bolničkim ili vanbolničkim uslovima.

Uz prikaz epidemiologije C. diff. infekcije, etiologije, mehanizama njenog nastanka, kao i potencijalnog mehanizma povezanosti njene pojavnosti sa primjenom IPP, u ovoj aktivnosti se daju sumarni rezultati brojnih studija sa kvantifikacijom efekta primjene IPP na pojavu C.difficile, ali i efekta primjene H2-antagonista. Uzimajući u obzir ubikvitarnost primjene IPP koji su zbilja odlični i dosta sigurni lijekovi, a opet, u kontekstu povećane primjene antibiotika, efekat  kombinacije IPP+antibiotici je daleko od zanemarljivog i mora se uzeti u obzir.

S obzirom na aktuelnost i multidisciplinarnost primjene, ovaj tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante svih medicinskih grana, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


Portal CME.ba
Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!