CME.ba

Hepatična encefalopatija: izazovi u dijagnostici i liječenju

February 23, 2022 Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ Season 1 Episode 75
CME.ba
Hepatična encefalopatija: izazovi u dijagnostici i liječenju
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ, dr.med.

specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterolog
redovni profesor na Katedri za internu medicinu
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Hepatična encefalopatija je redovni pratilac bolesnika sa cirozom jetre. Podaci iz literature govore da će 80% oboljelih od ciroze imati barem jednu epizodu encefalopatije,koja ima multifaktorijelne uzroke, sa konačnom posljedicom u povišenju serumskog nivoa amonijaka i posljedične neurotoksičnosti.

Iako psihijatrijske manifestacije hepatične encefalopatije nastupaju prve, a što porodica pacijenta vrlo brzo primijeti i dovede ga ljekaru, značajan broj oboljelih ima tzv. minimalnu hepatičnu encefalopatiju koja nema jasne kliničke manifestacije, nego se detektuje posebnim psihometrijskim testovima. Ov grupa pacijenata ima posebno narušen kvalitet života, a ukoliko još uvijek rade, posebno na poslovima koji zahtijevaju upravljanje vozilima ili teškim mašinama, može značajno pogoditi njihovu sposobnost i dovesti do katastrofalnih posljedica ne samo po pacijenta nego i po druge.

Zbog toga je prepoznavanje ovog stanja jako bitno, posebice što se može jako dobro liječiti sa različitim terapeuticima, od kojih se u ovom tečaju posebice razmatra L-ornitin L-aspartat (LOLA), koji u meta-analizama pokazuje izvrsne rezultate. O svemu ovome, pogledajte i poslušajte u ovom revijalnom prikazu kojeg smo pripremili za Vas.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante gastroenterologije, interne medicine, pedijatrije, infektologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije TK.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!