CME.ba

Multipla skleroza kod pedijatrijske populacije

April 20, 2022 Prof.dr.sc. FERIHA HADŽAGIĆ ĆATIBUŠIĆ Season 1 Episode 79
CME.ba
Multipla skleroza kod pedijatrijske populacije
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. FERIHA HADŽAGIĆ ĆATIBUŠIĆ, dr.med.

specijalista pedijatrije
Odjel za neuropedijatriju
Pedijatrijske klinike
KCU Sarajevo

Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Pedijatrijska multpla skleroza (MS) se definira kao ona bolest koja se pojavi prije 18-te godine života. Postavljanje dijagnoze pedijatrijske MS je kompleksno jer mnoga druga stanja imitiraju kliničku sliku MS. Pored toga što pedijatrijski pacijenti sa MS imaju jako teške relapse, stopa relapsa je 2-3 puta češća nego u adultnoj populaciji.

U ovom izvanrednom, usmjerenom tečaju, nacionalni ekspert na polju pedijatrijske MS daje osnovne smjernice i prikaz bazičnh podataka i znanja o pedijatrijskoj MS, simptomima i kliničkoj slici, kriterijima za njenu dijagnozu, te mogućnostima tretmana.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, psihijatrije, neurologije, porodične medicine, radiologije, a primjeren je i za studente medicine.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo
At Novartis, we are reimagining medicine.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!