CME.ba

Rana terapijska intervencija u liječenju multiple skleroze

June 15, 2022 Doc.dr.sc. INGE KLUPKA-SARIĆ Season 1 Episode 83
Rana terapijska intervencija u liječenju multiple skleroze
CME.ba
More Info
CME.ba
Rana terapijska intervencija u liječenju multiple skleroze
Jun 15, 2022 Season 1 Episode 83
Doc.dr.sc. INGE KLUPKA-SARIĆ

Pošaljite nam poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. INGE KLUPKA-SARIĆ, dr.med.

specijalista neurolog
predstojnica Klinike za neurologiju
SKB Mostar

docent na Katedri za neurologiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Mostar, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Sve je više studija koje naglašavaju važnost rane terapijske intervencije u multiploj sklerozi (MS). Postoje podaci u literaturi da praktično sa prvom pojavom demijelinizacijskih lezija, čak i bez očitog neurološkog deficita primjena visokoefikasne terapije u ovom periodu može produžiti period do pojave progresije ili teških posljedica ove bolesti.

O ovom novom konceptu, promjeni paradigme u liječenju MS, nacionalni ekspert na ovom polju govori u ovom izuzetnom tečaju kojeg preporučujemo za Vašu pažnju.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante neurologije, pedijatrije, radiologije, porodične medicine, a pogodna je i za studente medicine.

Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo
At Novartis, we are reimagining medicine.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. INGE KLUPKA-SARIĆ, dr.med.

specijalista neurolog
predstojnica Klinike za neurologiju
SKB Mostar

docent na Katedri za neurologiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Mostar, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Sve je više studija koje naglašavaju važnost rane terapijske intervencije u multiploj sklerozi (MS). Postoje podaci u literaturi da praktično sa prvom pojavom demijelinizacijskih lezija, čak i bez očitog neurološkog deficita primjena visokoefikasne terapije u ovom periodu može produžiti period do pojave progresije ili teških posljedica ove bolesti.

O ovom novom konceptu, promjeni paradigme u liječenju MS, nacionalni ekspert na ovom polju govori u ovom izuzetnom tečaju kojeg preporučujemo za Vašu pažnju.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante neurologije, pedijatrije, radiologije, porodične medicine, a pogodna je i za studente medicine.

Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo
At Novartis, we are reimagining medicine.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!