CME.ba

NOAK u prevenciji moždanog udara kod fibrilacije atrija

October 05, 2022 VIRTUALNI SIMPOZIJ Season 1 Episode 91
NOAK u prevenciji moždanog udara kod fibrilacije atrija
CME.ba
More Info
CME.ba
NOAK u prevenciji moždanog udara kod fibrilacije atrija
Oct 05, 2022 Season 1 Episode 91
VIRTUALNI SIMPOZIJ

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČI:
Prof.dr.sc. ALEN DŽUBUR, dr.med.
Prof.dr.sc. TAMARA KOVAČEVIĆ PRERADOVIĆ, dr.med.
Mr.sc. ELNUR SMAJIĆ, dr.med.
Doc.dr.sc. ALDEN BEGIĆ, dr.med.
Prim.dr.  DRAGAN UNČANIN, dr.med.

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Novi oralni antikoagulansi (NOAK) dobijaju sve više na važnosti u prevenciji tromboembolijskih incidenata u sklopu, ali i kao posljedica različitih stanja. NOAK se mogu podijeliti na dvije grupe prema načinu djelovanja: na direktne inhibitore trombina, te na direktne inhibitore faktora Xa, a koji su i tema ovog online simpozija kojeg Vam donosimo u saradnji sa farmaceutskom kućom Pfizer i našim partnerom, video podukcijom Kreativluk.

Fibrilacija atrija je bitan riziko faktor za pojavnost moždanog udara, sa značajnim povećanjem morbiditeta i mortaliteta. Antikoagulantna terapija u pacijenata sa hroničnom fibrilacijom atrija je dio svih vodiča već duži niz godina, a NOAK su svakako postali dio ovih preporuka. Međutim, nisu svi NOAK isti ni po efikasnosti, a niti po sigurnosti, kao ni po mehanizmu njihovog djelovanja. U ovom sveobuhvatnom webcast simpoziju, nacionalni eksperti iz oblasti kardiologije, diskutuju o NOAK-ima i njihovom mjestu u ovim vodičima, ali svakako diskutuju i generalno o problemu moždanog udara u fibrilaciji atrija. Zbilja fantastično pripremljen edukativni sadržaj kojeg toplo preporučujemo za Vašu pažnju.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante kardiologije, interne medicine, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine, te magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Ova edukativna aktivnost nije certificirana i revijalnog je tipa.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Pfizer
Otkrića koja mijenjaju živote pacijenata

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČI:
Prof.dr.sc. ALEN DŽUBUR, dr.med.
Prof.dr.sc. TAMARA KOVAČEVIĆ PRERADOVIĆ, dr.med.
Mr.sc. ELNUR SMAJIĆ, dr.med.
Doc.dr.sc. ALDEN BEGIĆ, dr.med.
Prim.dr.  DRAGAN UNČANIN, dr.med.

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Novi oralni antikoagulansi (NOAK) dobijaju sve više na važnosti u prevenciji tromboembolijskih incidenata u sklopu, ali i kao posljedica različitih stanja. NOAK se mogu podijeliti na dvije grupe prema načinu djelovanja: na direktne inhibitore trombina, te na direktne inhibitore faktora Xa, a koji su i tema ovog online simpozija kojeg Vam donosimo u saradnji sa farmaceutskom kućom Pfizer i našim partnerom, video podukcijom Kreativluk.

Fibrilacija atrija je bitan riziko faktor za pojavnost moždanog udara, sa značajnim povećanjem morbiditeta i mortaliteta. Antikoagulantna terapija u pacijenata sa hroničnom fibrilacijom atrija je dio svih vodiča već duži niz godina, a NOAK su svakako postali dio ovih preporuka. Međutim, nisu svi NOAK isti ni po efikasnosti, a niti po sigurnosti, kao ni po mehanizmu njihovog djelovanja. U ovom sveobuhvatnom webcast simpoziju, nacionalni eksperti iz oblasti kardiologije, diskutuju o NOAK-ima i njihovom mjestu u ovim vodičima, ali svakako diskutuju i generalno o problemu moždanog udara u fibrilaciji atrija. Zbilja fantastično pripremljen edukativni sadržaj kojeg toplo preporučujemo za Vašu pažnju.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante kardiologije, interne medicine, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine, te magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Ova edukativna aktivnost nije certificirana i revijalnog je tipa.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Pfizer
Otkrića koja mijenjaju živote pacijenata

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!