CME.ba

Dijagnostika i formiranje svijesti o prisustvu osteoporoze kod pacijenata

November 30, 2022 Dr. BORIS PRODANOVIĆ, dr.med. Season 1 Episode 95
Dijagnostika i formiranje svijesti o prisustvu osteoporoze kod pacijenata
CME.ba
More Info
CME.ba
Dijagnostika i formiranje svijesti o prisustvu osteoporoze kod pacijenata
Nov 30, 2022 Season 1 Episode 95
Dr. BORIS PRODANOVIĆ, dr.med.

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Dr. BORIS PRODANOVIĆ, dr.med.

doktorant Medicinskog fakulteta u Banja Luci
specijalista reumatolog
zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka
Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Osteoporoza pogađa preko 200 miliona ljudi širom svijeta, sa novom osteoporotičnom frakturom koja se dešava svake 3 sekunde negdje u svijetu. Nezgodna statistika…što je još gore, očekuje se da će se broj osoba dijagnosticiranih sa osteoporozom udvostručiti u narednih 50 godine – populacija stari, a životna dob je neminovno jedan od značajnijih riziko faktora za smanjivanje koštane gustine.

Još veći problem je nedostatak svijesti o tome koliki problem osteoporoza zbilja predstavlja – i od samih pacijenata, a i od strane medicinskih profesionalaca. Nerijetko se osteoporoza doživljava kao neminovana posljedica starenja sa pogubnim posljedicama u smislu pojave fraktura, onesposobljenosti, te smrtnih posljedica.

Ovo sve postaje još veći problem kada znamo da danas imamo moćne lijekove koji mogu pomoći i u prevenciji i u tretmanu osteopenije i osteoporoze. Jedan od takvih lijekova je i ibandronat koji sa povoljnim profilom doziranja omogućava bolju komplijansu pacijenata terapiji. U ovoj izvrsnoj aktivnosti iz 3 dijela, naši predavači se osvrću na sve ono što danas znamo o epidemiologiji, dijagnostici i tretmanu osteoporoze.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante porodične i interne medicine, svih internističkih i radioloških grana, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.
Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Zentiva Pharma d.o.o.
Our aspiration is that healthcare is a right and not a privilege

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Dr. BORIS PRODANOVIĆ, dr.med.

doktorant Medicinskog fakulteta u Banja Luci
specijalista reumatolog
zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka
Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Osteoporoza pogađa preko 200 miliona ljudi širom svijeta, sa novom osteoporotičnom frakturom koja se dešava svake 3 sekunde negdje u svijetu. Nezgodna statistika…što je još gore, očekuje se da će se broj osoba dijagnosticiranih sa osteoporozom udvostručiti u narednih 50 godine – populacija stari, a životna dob je neminovno jedan od značajnijih riziko faktora za smanjivanje koštane gustine.

Još veći problem je nedostatak svijesti o tome koliki problem osteoporoza zbilja predstavlja – i od samih pacijenata, a i od strane medicinskih profesionalaca. Nerijetko se osteoporoza doživljava kao neminovana posljedica starenja sa pogubnim posljedicama u smislu pojave fraktura, onesposobljenosti, te smrtnih posljedica.

Ovo sve postaje još veći problem kada znamo da danas imamo moćne lijekove koji mogu pomoći i u prevenciji i u tretmanu osteopenije i osteoporoze. Jedan od takvih lijekova je i ibandronat koji sa povoljnim profilom doziranja omogućava bolju komplijansu pacijenata terapiji. U ovoj izvrsnoj aktivnosti iz 3 dijela, naši predavači se osvrću na sve ono što danas znamo o epidemiologiji, dijagnostici i tretmanu osteoporoze.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante porodične i interne medicine, svih internističkih i radioloških grana, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.
Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Zentiva Pharma d.o.o.
Our aspiration is that healthcare is a right and not a privilege

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!