CME.ba

Giht - etiologija, dijagnostika i smjernice za liječenje

December 14, 2022 Mr.sc. MARIO KRIŽIĆ, dr.med. Season 1 Episode 96
Giht - etiologija, dijagnostika i smjernice za liječenje
CME.ba
More Info
CME.ba
Giht - etiologija, dijagnostika i smjernice za liječenje
Dec 14, 2022 Season 1 Episode 96
Mr.sc. MARIO KRIŽIĆ, dr.med.

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Mr.sc. MARIO KRIŽIĆ, dr.med.

specijalista interne medicine
subspecijalista reumatolog
UKC Tuzla

Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Giht, nekada bolest kraljeva, danas bolest običnog puka i na žalost, onkoloških i hematoloških bolesnika pri primjeni hemoterapije, se već godinama liječi sa alopurinolom. Međutim, vremena se mijenjaju, a sa njima i dostupnost novih lijekova, pa tako i lijekova za giht.

Ovu višedecenijsku dominaciju alopurinola u liječenju gihta, u zadnje vrijeme efikasnije i sigurnije narušava relativno novi lijek koji se primjenjuje u ovu svrhu, a pod nazivom febuksostat. Febuksostat, za razliku od alopurinola, inhibira obje forme ksantin oksidaze, te je potentniji urikosupresor.

U ovom izvarednom tečaju, dva eksperta sa područja reumatologije, revijalno se osvrću generalno na problem gihta, njegove dijagnostike i liječenja, te se podrobito osvrću na kriterije i algoritme za liječenje ovog stanja, posebice na mjesto febuksostata u novim algoritmima, a sve uz prikaz slučaja iz kliničke prakse.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante reumatologije, interne medicine, porodične medicine, a primjerena je i za studentne medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije TK.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Zentiva Pharma d.o.o.
Our aspiration is that healthcare is a right and not a privilege

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Mr.sc. MARIO KRIŽIĆ, dr.med.

specijalista interne medicine
subspecijalista reumatolog
UKC Tuzla

Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Giht, nekada bolest kraljeva, danas bolest običnog puka i na žalost, onkoloških i hematoloških bolesnika pri primjeni hemoterapije, se već godinama liječi sa alopurinolom. Međutim, vremena se mijenjaju, a sa njima i dostupnost novih lijekova, pa tako i lijekova za giht.

Ovu višedecenijsku dominaciju alopurinola u liječenju gihta, u zadnje vrijeme efikasnije i sigurnije narušava relativno novi lijek koji se primjenjuje u ovu svrhu, a pod nazivom febuksostat. Febuksostat, za razliku od alopurinola, inhibira obje forme ksantin oksidaze, te je potentniji urikosupresor.

U ovom izvarednom tečaju, dva eksperta sa područja reumatologije, revijalno se osvrću generalno na problem gihta, njegove dijagnostike i liječenja, te se podrobito osvrću na kriterije i algoritme za liječenje ovog stanja, posebice na mjesto febuksostata u novim algoritmima, a sve uz prikaz slučaja iz kliničke prakse.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante reumatologije, interne medicine, porodične medicine, a primjerena je i za studentne medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije TK.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Zentiva Pharma d.o.o.
Our aspiration is that healthcare is a right and not a privilege

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!