CME.ba

Klinička i serološka dijagnostika u IBD

September 20, 2023 Dr.sc. NAĐA ZUBČEVIĆ Season 1 Episode 115
Klinička i serološka dijagnostika u IBD
CME.ba
More Info
CME.ba
Klinička i serološka dijagnostika u IBD
Sep 20, 2023 Season 1 Episode 115
Dr.sc. NAĐA ZUBČEVIĆ

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
 Dr.sc. NAĐA ZUBČEVIĆ, dr.med.

specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterologije
Klinika za gastroenterohepatologiju
KCU Sarajevo

Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

U Tuzli je od 27-29. maja 2022.godine održana Prva IBD akademija, u kojoj je kroz 20 revijalnih predavanja i 4 prikaza slučaja, obuhvaćeno svo novo znanje iz oblasti inflamatornih bolesti crijeva. Sa preko 130 učesnika, IBD akademija je bila vanredno uspješna, a naš portal je u saradnji sa organizatorima, Asocijacijom gastroenterologa i hepatologa BiH zabilježio sva predavanja koja ćemo postaviti na CME.ba u narednim nedjeljama u odvojenim CME aktivnostima za svaku sesiju posebno.

U ovoj, prvoj CME aktivnosti, donosimo sva predavanja sa IBD akademije, koja su se bavila etiologijom, patogenozom, imunologijom i svim aspektima dijagnostike IBD. Ova aktivnost se sastoji iz 6 predavanja:

 1. Etiologija, imunologija i epidemiologija IBD – Prof.dr.sc. Nermin Salkić – Tuzla
 2. Klinička i serološka dijagnostika u IBD – Dr.sc. Nađa Zubčević – Sarajevo
 3. Endoskopska dijagnostika i procjena aktivnosti u IBD – Mr.sc.dr. Adnan Gegić – Tuzla
 4. Radiološka dijagnostika u IBD – Dr. Lejla Arnautalić – Tuzla
 5. Ultrazvuk u IBD – Prof.dr.sc. Silvija Čuković Čavka – Zagreb
 6. Mimikrija zapaljenskih bolesti creva – Dr. Zoran Milenković – Beograd

Svakako da ova prva sesija daje dobar temelj svim zdravstvenim profesionalcima koji dolaze u dodir sa IBD, te je preporučujemo za Vašu pažnju, a ostale sesije, zbog velikog broja predavanja ćemo sukcesivno objavljivati u narednim nedjeljama, pa svakako Vam preporučujemo da budete u toku. U sljedećoj CME aktivnosti ćemo se baviti osnovama terapije IBD.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante gastroenterologije, interne medicine, pedijatrije, radiologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Ova edukativna aktivnost nije certificirana i revijalnog je tipa.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
 Dr.sc. NAĐA ZUBČEVIĆ, dr.med.

specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterologije
Klinika za gastroenterohepatologiju
KCU Sarajevo

Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

U Tuzli je od 27-29. maja 2022.godine održana Prva IBD akademija, u kojoj je kroz 20 revijalnih predavanja i 4 prikaza slučaja, obuhvaćeno svo novo znanje iz oblasti inflamatornih bolesti crijeva. Sa preko 130 učesnika, IBD akademija je bila vanredno uspješna, a naš portal je u saradnji sa organizatorima, Asocijacijom gastroenterologa i hepatologa BiH zabilježio sva predavanja koja ćemo postaviti na CME.ba u narednim nedjeljama u odvojenim CME aktivnostima za svaku sesiju posebno.

U ovoj, prvoj CME aktivnosti, donosimo sva predavanja sa IBD akademije, koja su se bavila etiologijom, patogenozom, imunologijom i svim aspektima dijagnostike IBD. Ova aktivnost se sastoji iz 6 predavanja:

 1. Etiologija, imunologija i epidemiologija IBD – Prof.dr.sc. Nermin Salkić – Tuzla
 2. Klinička i serološka dijagnostika u IBD – Dr.sc. Nađa Zubčević – Sarajevo
 3. Endoskopska dijagnostika i procjena aktivnosti u IBD – Mr.sc.dr. Adnan Gegić – Tuzla
 4. Radiološka dijagnostika u IBD – Dr. Lejla Arnautalić – Tuzla
 5. Ultrazvuk u IBD – Prof.dr.sc. Silvija Čuković Čavka – Zagreb
 6. Mimikrija zapaljenskih bolesti creva – Dr. Zoran Milenković – Beograd

Svakako da ova prva sesija daje dobar temelj svim zdravstvenim profesionalcima koji dolaze u dodir sa IBD, te je preporučujemo za Vašu pažnju, a ostale sesije, zbog velikog broja predavanja ćemo sukcesivno objavljivati u narednim nedjeljama, pa svakako Vam preporučujemo da budete u toku. U sljedećoj CME aktivnosti ćemo se baviti osnovama terapije IBD.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante gastroenterologije, interne medicine, pedijatrije, radiologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Ova edukativna aktivnost nije certificirana i revijalnog je tipa.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!