CME.ba

Hemofilija: dijagnoza i tretman

December 13, 2023 Mr.sc. BORKO RAJIČ Season 1 Episode 118
Hemofilija: dijagnoza i tretman
CME.ba
More Info
CME.ba
Hemofilija: dijagnoza i tretman
Dec 13, 2023 Season 1 Episode 118
Mr.sc. BORKO RAJIČ

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Mr.sc. BORKO RAJIČ

specijalista pedijatrije
Odjel za neuropedijatriju
Pedijatrijske klinike
KCU Sarajevo

Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Hemofilija je na svu sreću rijetka bolest koja se u zemljama u razvoju poput naše ne otkriva na vrijeme. Svako dijete koje ima sklonost ka krvarenju, posebice u zglobove, zaslužuje pažnju liječnika, budući da opetovana krvarenja ostavljaju posljedice koje se lako mogu prevenirati.
Profilaksa hemofilije nije komplicirana, a na tržištu danas postoje moćni novi lijekovi koji omogućavaju kvalitet života za pacijente sa hemofilijom koji je komparabilan sa opštom populacijom. U ovom zanimljivom tečaju, autor daje osnovne postulate i smjernice za dijagnozu i tretman hemofilije shodno današnjim važećim preporukama.
Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante: hematologije, interne medicine, porodične medicine, pedijatrije, opšte i dječije hirurgije, a pogodan je i za studente medicine.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.
Roche Bosna i Hercegovina

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Mr.sc. BORKO RAJIČ

specijalista pedijatrije
Odjel za neuropedijatriju
Pedijatrijske klinike
KCU Sarajevo

Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Hemofilija je na svu sreću rijetka bolest koja se u zemljama u razvoju poput naše ne otkriva na vrijeme. Svako dijete koje ima sklonost ka krvarenju, posebice u zglobove, zaslužuje pažnju liječnika, budući da opetovana krvarenja ostavljaju posljedice koje se lako mogu prevenirati.
Profilaksa hemofilije nije komplicirana, a na tržištu danas postoje moćni novi lijekovi koji omogućavaju kvalitet života za pacijente sa hemofilijom koji je komparabilan sa opštom populacijom. U ovom zanimljivom tečaju, autor daje osnovne postulate i smjernice za dijagnozu i tretman hemofilije shodno današnjim važećim preporukama.
Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante: hematologije, interne medicine, porodične medicine, pedijatrije, opšte i dječije hirurgije, a pogodan je i za studente medicine.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.
Roche Bosna i Hercegovina

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!