CME.ba

Prevencija GI krvarenja tijekom antikoagulacijske terapije

June 09, 2020 Prof.dr.sc. Goran Hauser Season 1 Episode 2
CME.ba
Prevencija GI krvarenja tijekom antikoagulacijske terapije
Chapters
CME.ba
Prevencija GI krvarenja tijekom antikoagulacijske terapije
Jun 09, 2020 Season 1 Episode 2
Prof.dr.sc. Goran Hauser

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. GORAN HAUSER
specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterolog
voditelj Odjela intenzivne gastroenterološke skrbi
Zavod za gastroenterologiju
KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Gastrointestinalna krvarenja povezana sa primjenom antikoagulantnih lijekova su priličan problem i u primarnoj i sekundarnoj praksi. Poseban problem predstavljaju krvarenja koja se javljaju u pacijenata treće životne dobi gdje masivni gubici krvi mogu dovesti do potencijalno letalnih komplikacija kao što su srčani infarkt ili moždani udar.

Dodatno, dolaskom na tržište novih antikoagulantnih lijekova postavljaju se bitna klinička pitanja kao što su da li postoji razlika u morbididtetu i mortalitetu između “starih” i “novih” lijekova, odnosno kako djelovati u situacijama kada ne postoji specifični antidot za nove antikagulantne lijekove. Specifični antidoti za neke od novih antikoagulantnih lijekova već postoje, a drugi su pak, u razvoju.

U ovom izvrsnom revijalnom prikazu, autor se osvrće i daje odgovore na gore pomenuta pitanja, dominantno sa aspekta gastroenterologa, uz prikaz relevantnih studija vezanih za rizike, kao i prevenciju gastrointestinalnih krvarenja u pacijenata na antikoagulantnim lijekovima.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Show Notes

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. GORAN HAUSER
specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterolog
voditelj Odjela intenzivne gastroenterološke skrbi
Zavod za gastroenterologiju
KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Gastrointestinalna krvarenja povezana sa primjenom antikoagulantnih lijekova su priličan problem i u primarnoj i sekundarnoj praksi. Poseban problem predstavljaju krvarenja koja se javljaju u pacijenata treće životne dobi gdje masivni gubici krvi mogu dovesti do potencijalno letalnih komplikacija kao što su srčani infarkt ili moždani udar.

Dodatno, dolaskom na tržište novih antikoagulantnih lijekova postavljaju se bitna klinička pitanja kao što su da li postoji razlika u morbididtetu i mortalitetu između “starih” i “novih” lijekova, odnosno kako djelovati u situacijama kada ne postoji specifični antidot za nove antikagulantne lijekove. Specifični antidoti za neke od novih antikoagulantnih lijekova već postoje, a drugi su pak, u razvoju.

U ovom izvrsnom revijalnom prikazu, autor se osvrće i daje odgovore na gore pomenuta pitanja, dominantno sa aspekta gastroenterologa, uz prikaz relevantnih studija vezanih za rizike, kao i prevenciju gastrointestinalnih krvarenja u pacijenata na antikoagulantnim lijekovima.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.