CME.ba

Etiologija i dijagnoza intrauterinog zastoja u razvoju ploda

June 09, 2020 Doc.dr.sc. IGOR HUDIĆ Season 1 Episode 3
CME.ba
Etiologija i dijagnoza intrauterinog zastoja u razvoju ploda
Chapters
CME.ba
Etiologija i dijagnoza intrauterinog zastoja u razvoju ploda
Jun 09, 2020 Season 1 Episode 3
Doc.dr.sc. IGOR HUDIĆ

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. IGOR HUDIĆ

specijalista ginekologije i porodiljstva
VD načelnik Klinike za GAK
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
UKC Tuzla, Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Intrauterini zastoj u razvoju ploda je jedan od češćih problema koji se sreće u trudnica. Uloga porodičnog ljekara u prepoznavanju ovog stanja, posebice u manjim sredinama sa loše dostupnom obstetričkom zaštitom, može biti neprocjenjiva.

U ovom revijalnom kliničkom prikazu, naš urednik sumarizira sadašnje stavove u dijagnostici i tretmanu IUGR u svjetlu zadnjih preporuka i vodiča.

Ovaj tečaj je posebno preporučen za liječnike opće medicine, specijalizante porodične medicine, ginekologe i porodničare, kao i za specijaliste ovih grana koji žele da osvježe i unaprijede znanje iz ove oblasti.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Show Notes

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. IGOR HUDIĆ

specijalista ginekologije i porodiljstva
VD načelnik Klinike za GAK
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
UKC Tuzla, Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Intrauterini zastoj u razvoju ploda je jedan od češćih problema koji se sreće u trudnica. Uloga porodičnog ljekara u prepoznavanju ovog stanja, posebice u manjim sredinama sa loše dostupnom obstetričkom zaštitom, može biti neprocjenjiva.

U ovom revijalnom kliničkom prikazu, naš urednik sumarizira sadašnje stavove u dijagnostici i tretmanu IUGR u svjetlu zadnjih preporuka i vodiča.

Ovaj tečaj je posebno preporučen za liječnike opće medicine, specijalizante porodične medicine, ginekologe i porodničare, kao i za specijaliste ovih grana koji žele da osvježe i unaprijede znanje iz ove oblasti.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.