CME.ba

Zašto postoji sreća i kako je doseći?

July 06, 2020 Doc.dr.sc. ELVIR BEĆIROVIĆ Season 1 Episode 10
CME.ba
Zašto postoji sreća i kako je doseći?
Chapters
CME.ba
Zašto postoji sreća i kako je doseći?
Jul 06, 2020 Season 1 Episode 10
Doc.dr.sc. ELVIR BEĆIROVIĆ

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. ELVIR BEĆIROVIĆ

specijalista neuropsihijatrije
Klinika za psihijatriju, JZU UKC Tuzla
Group Psychotherapist,
EMDR i NLPpractitioner, CHt

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Sreća je smisao i svrha života, jedini cilj čovjekova postojanja.” Ovom Aristotelovom izrekom počinje jedan od najzanimljivijih tečajeva na našem portalu. Sa aspekta psihijatra, autor u ovom tečaju definira pojam sreće, jer je sreća individualna kategorija za svaku ljudsku osobu. Šta nas čini sretnim? A šta nesretnim? Zašto je to tako? Zašto uopšte postoji sreća? Kakvu ulogu ima genetika/nasljeđe? Životne okolnosti?

Šta je to što možemo učiniti da “treniramo” ili barem da usmjerimo svoj mozak ka pozitivnom stanju i stanju sreće?

Ovaj izniman tečaj/predavanje toplo preporučujemo svim zdravstvenim djelatnicima, posebno onima koji žele da unaprijede sebe. Da je to moguće, ovaj bismo tečaj učinili obaveznim za sve.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Show Notes

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. ELVIR BEĆIROVIĆ

specijalista neuropsihijatrije
Klinika za psihijatriju, JZU UKC Tuzla
Group Psychotherapist,
EMDR i NLPpractitioner, CHt

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Sreća je smisao i svrha života, jedini cilj čovjekova postojanja.” Ovom Aristotelovom izrekom počinje jedan od najzanimljivijih tečajeva na našem portalu. Sa aspekta psihijatra, autor u ovom tečaju definira pojam sreće, jer je sreća individualna kategorija za svaku ljudsku osobu. Šta nas čini sretnim? A šta nesretnim? Zašto je to tako? Zašto uopšte postoji sreća? Kakvu ulogu ima genetika/nasljeđe? Životne okolnosti?

Šta je to što možemo učiniti da “treniramo” ili barem da usmjerimo svoj mozak ka pozitivnom stanju i stanju sreće?

Ovaj izniman tečaj/predavanje toplo preporučujemo svim zdravstvenim djelatnicima, posebno onima koji žele da unaprijede sebe. Da je to moguće, ovaj bismo tečaj učinili obaveznim za sve.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.