CME.ba

Algoritam dijagnostike limfadenopatija

August 14, 2020 Mr.sc.dr. ALMA HALILBAŠIĆ Season 1 Episode 16
CME.ba
Algoritam dijagnostike limfadenopatija
Chapters
CME.ba
Algoritam dijagnostike limfadenopatija
Aug 14, 2020 Season 1 Episode 16
Mr.sc.dr. ALMA HALILBAŠIĆ

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Mr.sc.dr. ALMA HALILBAŠIĆ

specijalista interne medicine
subspecijalista hematologije
Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze
UKC Tuzla
Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Jedan od vrlo čestih problema u svakodnevnoj kliničkoj praksi, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a za koji smo dobili mnogobrojne upite naših kolega je našao mjesto i na našem portalu. Limfadenopatija, kao i svaki drugi klinički znak može biti znak banalne infekcije, ali može biti i koban predznak ogromne borbe koja čeka i ljekara i pacijenta. Stoga je osobito bitno na vrijeme prepoznati limfadenopatiju i praktično na licu mjesta razlučiti da li uvećani limfni čvorovi zahtijevaju dalju dijagnostiku ili ne.

U ovom kratkom, ali jezgrovitom i vrlo poučnom predavanju, autorica daje osnovne preporuke temeljene na dokazu vezane za klinički pristup pacijentu sa limfadenopatijom; ovaj tečaj bismo preporučili kao obavezan za praktično za sve zdravstvene djelatnike i za ljekare svih grana medicine. Takođe, Vašoj pažnji preporučujemo i vrlo dobar i koncizan grafički prikaz algoritma kliničke obrade limfadenopatija, kreiran od strane tvrtke ROCHE uz čiju pomoć je ovaj tečaj i kreiran, a kojeg možete preuzeti sa OVOG linka.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante: hematologije, onkologije, interne medicine, patologije, otorinolaringologije, plastične hirurgije, porodične medicine, pedijatrije, a pogodan je i za studente medicine.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.
Roche Bosna i Hercegovina

Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Mr.sc.dr. ALMA HALILBAŠIĆ

specijalista interne medicine
subspecijalista hematologije
Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze
UKC Tuzla
Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Jedan od vrlo čestih problema u svakodnevnoj kliničkoj praksi, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a za koji smo dobili mnogobrojne upite naših kolega je našao mjesto i na našem portalu. Limfadenopatija, kao i svaki drugi klinički znak može biti znak banalne infekcije, ali može biti i koban predznak ogromne borbe koja čeka i ljekara i pacijenta. Stoga je osobito bitno na vrijeme prepoznati limfadenopatiju i praktično na licu mjesta razlučiti da li uvećani limfni čvorovi zahtijevaju dalju dijagnostiku ili ne.

U ovom kratkom, ali jezgrovitom i vrlo poučnom predavanju, autorica daje osnovne preporuke temeljene na dokazu vezane za klinički pristup pacijentu sa limfadenopatijom; ovaj tečaj bismo preporučili kao obavezan za praktično za sve zdravstvene djelatnike i za ljekare svih grana medicine. Takođe, Vašoj pažnji preporučujemo i vrlo dobar i koncizan grafički prikaz algoritma kliničke obrade limfadenopatija, kreiran od strane tvrtke ROCHE uz čiju pomoć je ovaj tečaj i kreiran, a kojeg možete preuzeti sa OVOG linka.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante: hematologije, onkologije, interne medicine, patologije, otorinolaringologije, plastične hirurgije, porodične medicine, pedijatrije, a pogodan je i za studente medicine.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.
Roche Bosna i Hercegovina