CME.ba

Kako funkcionišu COVID-19 mRNA vakcine?

December 27, 2020 Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ Season 1 Episode 26
CME.ba
Kako funkcionišu COVID-19 mRNA vakcine?
Chapters
0:11
Uvod
3:41
Šta su to vakcine i koji tipovi postoje?
5:41
Kako funkcionišu vakcine?
7:38
Šta je to mRNA ili iRNK?
10:13
Kako funkcionišu mRNA vakcine?
14:53
Kakva je efikasnost COVID-19 mRNA vakcine?
16:44
Koje su nuspojave COVID-19 mRNA vakcine?
18:18
Ostale COVID-19 vakcine.
19:02
Umjesto zaključka
CME.ba
Kako funkcionišu COVID-19 mRNA vakcine?
Dec 27, 2020 Season 1 Episode 26
Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ

Portal CME.ba ima sestrinski portal webDr.ba namijenjen opštoj, nemedicinskoj populaciji sa ciljem da dostavlja provjerene informacije za bolje zdravlje. Na ovom portalu smo objavili edukativno predavanje i podcast o tome kako funkcionišu mRNA vakcine za koje mislimo da bi se moglo dopasti i zdravstvenim profesionalcima.

Puni članak i video predavanje podcasta možete pogledati na https://webdr.ba/mrna

Svjetska pandemija sa COVID-19 još uvijek traje odnoseći sa sobom brojne živote. Međutim, svjetlo se nazire na kraju tunela u obliku vakcina koje bi nam svima trebale donijeti zaštitu od ove bolesti. Dvije odobrene vakcine protiv Covid-19 infekcije, a koje proizvode Pfizer i Moderna su bazirane na novoj tehnologiji informacione ili messenger RNA.
Kao i uvijek kada se pojave novi lijekovi, novi tipovi terapije, pojavljuju se i brojne nedoumice i strahovi, često i neopravdane kritike koje su uglavnom bazirane na neobaviještenosti, neznanju ili što je gore neprovjerenim i pogrešnim informacijama koje običnog čovjeka mogu navesti da donese pogrešnu odluku. Posebno u današnjim vremenima kada primjena bilo kakvih vakcina zahvaljujući brojnim dezinformacijama i poluinformacijama koje su plasirane po društvenim mrežama od strane osoba koje nemaju nikakvo formalno medicinsko obrazovanje izaziva žučne polemike oko temeljne činjenice da su vakcine spasile nebrojene živote od smrti, patnje i invalidnosti i pomogle da čovječanstvo praktično iskorijeni brojne bolesti.
Upravo zbog toga, Portal webDr.ba Vam donosi ovaj edukativni video koji ima za cilj da Vam donese provjerene i kvalitetne zdravstvene i medicinske informacije koje će Vam pomoći u donošenju Vaše odluke. Dakle, govorićemo o tome šta su to i kako funkcinišu Covid-19 mRNA vakcine.

Izjava o odricanju odgovornosti: Prof.dr.sc. Nermin Salkić nema sukoba interesa koji bi bili relevantni za ovaj članak. Prof. Salkić nije uposlenik Pfizer-a ili Modern-e, niti posjeduje dionice ili bilo koji udio u bilo kojoj od ove dvije firme. Podaci koji su iznijeti u ovom članku i video zapisu su kreirani na osnovu trenutnih saznanja o materiji koja je izložena i koja je podložna konstantnoj promjeni kako se ljudsko znanje uvećava. Takođe, ovaj članak i medicinski podaci u njemu nisu zamjena za zdrav razum i prosuđivanje i nisu zamjena za savjet ljekara. Za svaku primjenu bilo kojeg medicinskog sredstva uključujući i vakcine, dužni ste prije primjene konsultirati Vašeg odgovornog liječnika.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Show Notes Chapter Markers

Portal CME.ba ima sestrinski portal webDr.ba namijenjen opštoj, nemedicinskoj populaciji sa ciljem da dostavlja provjerene informacije za bolje zdravlje. Na ovom portalu smo objavili edukativno predavanje i podcast o tome kako funkcionišu mRNA vakcine za koje mislimo da bi se moglo dopasti i zdravstvenim profesionalcima.

Puni članak i video predavanje podcasta možete pogledati na https://webdr.ba/mrna

Svjetska pandemija sa COVID-19 još uvijek traje odnoseći sa sobom brojne živote. Međutim, svjetlo se nazire na kraju tunela u obliku vakcina koje bi nam svima trebale donijeti zaštitu od ove bolesti. Dvije odobrene vakcine protiv Covid-19 infekcije, a koje proizvode Pfizer i Moderna su bazirane na novoj tehnologiji informacione ili messenger RNA.
Kao i uvijek kada se pojave novi lijekovi, novi tipovi terapije, pojavljuju se i brojne nedoumice i strahovi, često i neopravdane kritike koje su uglavnom bazirane na neobaviještenosti, neznanju ili što je gore neprovjerenim i pogrešnim informacijama koje običnog čovjeka mogu navesti da donese pogrešnu odluku. Posebno u današnjim vremenima kada primjena bilo kakvih vakcina zahvaljujući brojnim dezinformacijama i poluinformacijama koje su plasirane po društvenim mrežama od strane osoba koje nemaju nikakvo formalno medicinsko obrazovanje izaziva žučne polemike oko temeljne činjenice da su vakcine spasile nebrojene živote od smrti, patnje i invalidnosti i pomogle da čovječanstvo praktično iskorijeni brojne bolesti.
Upravo zbog toga, Portal webDr.ba Vam donosi ovaj edukativni video koji ima za cilj da Vam donese provjerene i kvalitetne zdravstvene i medicinske informacije koje će Vam pomoći u donošenju Vaše odluke. Dakle, govorićemo o tome šta su to i kako funkcinišu Covid-19 mRNA vakcine.

Izjava o odricanju odgovornosti: Prof.dr.sc. Nermin Salkić nema sukoba interesa koji bi bili relevantni za ovaj članak. Prof. Salkić nije uposlenik Pfizer-a ili Modern-e, niti posjeduje dionice ili bilo koji udio u bilo kojoj od ove dvije firme. Podaci koji su iznijeti u ovom članku i video zapisu su kreirani na osnovu trenutnih saznanja o materiji koja je izložena i koja je podložna konstantnoj promjeni kako se ljudsko znanje uvećava. Takođe, ovaj članak i medicinski podaci u njemu nisu zamjena za zdrav razum i prosuđivanje i nisu zamjena za savjet ljekara. Za svaku primjenu bilo kojeg medicinskog sredstva uključujući i vakcine, dužni ste prije primjene konsultirati Vašeg odgovornog liječnika.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Uvod
Šta su to vakcine i koji tipovi postoje?
Kako funkcionišu vakcine?
Šta je to mRNA ili iRNK?
Kako funkcionišu mRNA vakcine?
Kakva je efikasnost COVID-19 mRNA vakcine?
Koje su nuspojave COVID-19 mRNA vakcine?
Ostale COVID-19 vakcine.
Umjesto zaključka