CME.ba

Vitamin D: od rahitisa do COVID-19

January 08, 2021 Prof.dr.sc. SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ, dr.med. Season 1 Episode 28
CME.ba
Vitamin D: od rahitisa do COVID-19
Chapters
CME.ba
Vitamin D: od rahitisa do COVID-19
Jan 08, 2021 Season 1 Episode 28
Prof.dr.sc. SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ, dr.med.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ, dr.med.
specijalista pedijatrije
subspecijalista endokrinologije i dijabetologije
Pedijatrijska klinika 2
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Vitamin D…liposolubilan…esencijalan…ubikvitaran…pa opet, često deficijentan. Zaboravljen i zanemaren, pa onda opet ponovno otkriven sada kada se svi dovijamo kako lakše i bolje savladati pandemiju. Nevjerovatno zvuči činjenica da milijardu ljudi danas ima neki od oblika deficijencije vitamina D.

U ovoj zanimljivoj i fokusiranoj CME aktivnosti, predavač evaluira najbitnije funkcije vitamina D u ljudskom organizmu, simptome i znakove njegove deficijencije, sa posebnim akcentom na njegovu ulogu u patofiziologiji COVID-19 infekcije. Tema aktuelna i dobro obrađena uz preporuke za doziranje u ovim vremenima povećane potrebe.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, endokrinologije, infektologije, te porodične i interne medicine, kao i za studente medicine i magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


AMICUS PHARMA d.o.o.
A Swixx BioPharma company

Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ, dr.med.
specijalista pedijatrije
subspecijalista endokrinologije i dijabetologije
Pedijatrijska klinika 2
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Vitamin D…liposolubilan…esencijalan…ubikvitaran…pa opet, često deficijentan. Zaboravljen i zanemaren, pa onda opet ponovno otkriven sada kada se svi dovijamo kako lakše i bolje savladati pandemiju. Nevjerovatno zvuči činjenica da milijardu ljudi danas ima neki od oblika deficijencije vitamina D.

U ovoj zanimljivoj i fokusiranoj CME aktivnosti, predavač evaluira najbitnije funkcije vitamina D u ljudskom organizmu, simptome i znakove njegove deficijencije, sa posebnim akcentom na njegovu ulogu u patofiziologiji COVID-19 infekcije. Tema aktuelna i dobro obrađena uz preporuke za doziranje u ovim vremenima povećane potrebe.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, endokrinologije, infektologije, te porodične i interne medicine, kao i za studente medicine i magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


AMICUS PHARMA d.o.o.
A Swixx BioPharma company