CME.ba

S. Boulardi u prevenciji i terapiji antibiotske dijareje

January 22, 2021 Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ, dr.med. Season 1 Episode 31
CME.ba
S. Boulardi u prevenciji i terapiji antibiotske dijareje
Chapters
CME.ba
S. Boulardi u prevenciji i terapiji antibiotske dijareje
Jan 22, 2021 Season 1 Episode 31
Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ, dr.med.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ
specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterolog
vanredni profesor na Katedri za internu medicinu
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Probiotici se prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije definiraju kao živi mikroorganizmi koji kada se daju u dovoljnim količinama mogu da imaju pozitivan efekat na zdravlje domaćina, a čija je dobrobit dokazana u kontrolisanim studijama. Naglasak je na kontrolisane studije koje moraju pokazati da su probiotici zbilja efikasni za pojedina stanja.

Među brojnim probiotskim kulturama koje su dominantno bakterijske, izdvaja se jedna kvasnica – Saccharomyces Boulardi, koja je ekstenzivno proučavana u multiplim dobro kontroliranim studijama zadnjih godina. Prema rezultatima ovih studija S. Boulardi se etablira kao probiotska kultura izbora za tretman postantibiotskih dijareja, te Clostridium difficile asociranih dijareja.

Upravo o ovome govorimo u ovoj CME aktivnost, dakle kakvo je mjesto monokulture S. Boulardi u tretmanu postantibiotskih dijareja, ali i drugih stanja poput adjuvantne terapije u eradikacijskom tretmanu Helicobacter pylori, te C. difficle asociranim dijarejama.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante svih medicinskih grana, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


AbelaPharm d.d.
Mi brinemo o zdravlju Vaše porodice.

Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ
specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterolog
vanredni profesor na Katedri za internu medicinu
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Probiotici se prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije definiraju kao živi mikroorganizmi koji kada se daju u dovoljnim količinama mogu da imaju pozitivan efekat na zdravlje domaćina, a čija je dobrobit dokazana u kontrolisanim studijama. Naglasak je na kontrolisane studije koje moraju pokazati da su probiotici zbilja efikasni za pojedina stanja.

Među brojnim probiotskim kulturama koje su dominantno bakterijske, izdvaja se jedna kvasnica – Saccharomyces Boulardi, koja je ekstenzivno proučavana u multiplim dobro kontroliranim studijama zadnjih godina. Prema rezultatima ovih studija S. Boulardi se etablira kao probiotska kultura izbora za tretman postantibiotskih dijareja, te Clostridium difficile asociranih dijareja.

Upravo o ovome govorimo u ovoj CME aktivnost, dakle kakvo je mjesto monokulture S. Boulardi u tretmanu postantibiotskih dijareja, ali i drugih stanja poput adjuvantne terapije u eradikacijskom tretmanu Helicobacter pylori, te C. difficle asociranim dijarejama.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante svih medicinskih grana, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


AbelaPharm d.d.
Mi brinemo o zdravlju Vaše porodice.