CME.ba

Radioterapija u kliničkoj praksi

February 10, 2021 Doc.dr.sc. GORAN MAROŠEVIĆ, dr.med. Season 1 Episode 34
CME.ba
Radioterapija u kliničkoj praksi
Chapters
CME.ba
Radioterapija u kliničkoj praksi
Feb 10, 2021 Season 1 Episode 34
Doc.dr.sc. GORAN MAROŠEVIĆ, dr.med.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. GORAN MAROŠEVIĆ
specijalista radijacijske onkologije
docent na Medicinskom fakultetu Banjaluka

Centar za radioterapiju Affidea, Banjaluka
Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Šta je to radioterapija? Kako se koristi? Kakvi su joj benefiti, a kakvi rizici? Zašto pri primjeni radioterapije, kliničar ima utisak hoda po ivici (walking on the edge)? Kakve se nesreće mogu desiti prilikom primjene radioterapije? Kakve su nove tehnologije u primjeni?

Na ovo i na još mnogo pitanja o radioterapiji, a na koja mnogi od nas misle da znaju odgovor, pravi odgovor daje jedan od naših urednika u kratkom revijalnom prikazu.----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


Portal CME.ba
Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!

Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. GORAN MAROŠEVIĆ
specijalista radijacijske onkologije
docent na Medicinskom fakultetu Banjaluka

Centar za radioterapiju Affidea, Banjaluka
Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Šta je to radioterapija? Kako se koristi? Kakvi su joj benefiti, a kakvi rizici? Zašto pri primjeni radioterapije, kliničar ima utisak hoda po ivici (walking on the edge)? Kakve se nesreće mogu desiti prilikom primjene radioterapije? Kakve su nove tehnologije u primjeni?

Na ovo i na još mnogo pitanja o radioterapiji, a na koja mnogi od nas misle da znaju odgovor, pravi odgovor daje jedan od naših urednika u kratkom revijalnom prikazu.----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


Portal CME.ba
Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!