CME.ba

Koagulacijska kaskada u hirurškog pacijenta

April 07, 2021 Prof.dr.sc. JASMINA SMAJIĆ Season 1 Episode 42
CME.ba
Koagulacijska kaskada u hirurškog pacijenta
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:

Prof.dr.sc. JASMINA SMAJIĆ
vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Tuzla
specijalista anesteziologije za reanimatologijom
predsjednik Udruženja anesteziologa-reanimatologa FBiH
JZU UKC Tuzla
Tuzla, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.
Hirurški pacijent pored osnovnog oboljenja zbog kojeg se tretira ima dodatnu dimenziju kompleksnosti zbog same predstojeće hirurške traume koja može dovesti ili do novih problema ili do egzacerbacije postojećih. Inflamatorni odgovor u ovakvih pacijenata je neraskidivo povezan sa koagulacijskom kaskadom, pa otuda cijeli spektar poremećaja koji se mogu pojaviti. Naša urednica, u ovom revijalnom prikazu, na jednostavan način prikazuje patofiziologiju i međusobne veze između inflamatorne i koagulacijske kaskade u hirurških pacijenata.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


Portal CME.ba
Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!