CME.ba

Uloga B-stanica u patofiziologiji multiple skleroze

May 12, 2021 Doc.dr.sc. INGE KLUPKA-SARIĆ Season 1 Episode 47
CME.ba
Uloga B-stanica u patofiziologiji multiple skleroze
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Doc.dr.sc. INGE KLUPKA-SARIĆ, dr.med.

specijalista neurolog
predstojnica Klinike za neurologiju SKB Mostar
docent na Katedri za neurologiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Mostar, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.


U zadnjih par godina polako smo dobili nove znanstvene podatke o ulozi B limfocita u patogenezi multiple skleroze. Danas znamo da su B-stanice prisutne u svim oblicima MS, te da gustoća CD20 pozitivnih B limfocita korelira sa aktivnošću demijelinizacijskih lezija. Ova promjena paradigme otvara mogućnost primjene lijekova koji imaju efekat blokiranja CD20 pozitivnih limfocita u liječenju MS. U ovom kratkom i sažetom revijalnom prikazu, Doc.dr.sc. Inge Klupka-Sarić iznosi ono što današnja medicina zna o ovoj novootkrivenoj ulozi B limfocita u patofiziologiji multiple skleroze.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante neurologije i porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.
Roche Bosna i Hercegovina