CME.ba

Neovaskularna makularna degeneracija

May 19, 2021 Prof.dr.sc. SANJA SEFIĆ KASUMOVIĆ Season 1 Episode 48
CME.ba
Neovaskularna makularna degeneracija
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. SANJA SEFIĆ KASUMOVIĆ, dr.med.

specijalista oftalmologije
PZU Očna poliklinika “Dr. Sefić”
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Neovaskularna (vlažna) senilna makularna degeneracija definiše se kao degenerativni poremećaj kod osoba ≥ 50 godina života, a koga karakterišu promjene na centralnom dijelu retine, makuli, koje su često praćene smanjenjem vidne funkcije. Ovo je akutno stanje koje brzo napreduje oštećujući centralni vid. Rano prepoznavanje i permanentno praćenje su od presudnog značaja, jer je oštećenje vida, koje uzrokuje ova bolest, ireverzibilno ukoliko se bolest ne dijagnostikuje i ne liječi na vrijeme.

U ovoj fokusiranoj i jako zanimljivoj aktivnosti, autorica daje revijalni prikaz onoga što danas znamo o ovom stanju, kako se dijagnosticira i koje terapijske opcije danas imamo uz prikaz izazova sa kojima se susrećemo danas u primjeni terapije.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante oftalmologije, pedijatrije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. 

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.


NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo
At Novartis, we are reimagining medicine.