CME.ba

Optimizacija sekvencioniranja terapije u ALK-pozitivnom nemikrocelularnom karcinomu pluća

May 26, 2021 Prof.dr.sc. SEMIR BEŠLIJA Season 1 Episode 49
Optimizacija sekvencioniranja terapije u ALK-pozitivnom nemikrocelularnom karcinomu pluća
CME.ba
More Info
CME.ba
Optimizacija sekvencioniranja terapije u ALK-pozitivnom nemikrocelularnom karcinomu pluća
May 26, 2021 Season 1 Episode 49
Prof.dr.sc. SEMIR BEŠLIJA

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. SEMIR BEŠLIJA, dr.med.

specijalista interne medicine
subspecijalista medicinske onkologije
Šef Klinike za onkologiju
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Karcinom pluća je jedan od najčešćih onkoloških entiteta u ljudskoj patologiji. Međutim, još poraznija je činjenica da smrtnost od karcinoma pluća obuhvata 20% svih umrlih od malignih oboljenja. Ipak, i ovdje polako dolazi do promjene paradigme sa pojavom novih lijekova i individualizacijom pristupa terapiji shodno prisustvu pojedinih markera kao što je ALK (anaplastic lymphoma kinase).

ALK mutacija je jedna od tumorskih mutacija koja omogućava ciljanu terapiju sa inhibitorima tirozin kinaze. Međutim i ovdje ima problema sa kojima se susrećemo tokom terapije, kao što je pojava rezistencije. O svemu ovom, primjeni ovih lijekova, njihovom mjestu u današnjim smjernicama, ishodima i još mnogo više, možete pogledati u ovoj jako zanimljivoj aktivnosti priređenoj od strane vodećeg nacionalnog eksperta na polju onkologije.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante onkologije, patologije, hematologije, te porodične i interne medicine, kao i za studente medicine i magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

TAKEDA Pharmaceuticals
Better Health, Brighter Future.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. SEMIR BEŠLIJA, dr.med.

specijalista interne medicine
subspecijalista medicinske onkologije
Šef Klinike za onkologiju
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Karcinom pluća je jedan od najčešćih onkoloških entiteta u ljudskoj patologiji. Međutim, još poraznija je činjenica da smrtnost od karcinoma pluća obuhvata 20% svih umrlih od malignih oboljenja. Ipak, i ovdje polako dolazi do promjene paradigme sa pojavom novih lijekova i individualizacijom pristupa terapiji shodno prisustvu pojedinih markera kao što je ALK (anaplastic lymphoma kinase).

ALK mutacija je jedna od tumorskih mutacija koja omogućava ciljanu terapiju sa inhibitorima tirozin kinaze. Međutim i ovdje ima problema sa kojima se susrećemo tokom terapije, kao što je pojava rezistencije. O svemu ovom, primjeni ovih lijekova, njihovom mjestu u današnjim smjernicama, ishodima i još mnogo više, možete pogledati u ovoj jako zanimljivoj aktivnosti priređenoj od strane vodećeg nacionalnog eksperta na polju onkologije.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante onkologije, patologije, hematologije, te porodične i interne medicine, kao i za studente medicine i magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

TAKEDA Pharmaceuticals
Better Health, Brighter Future.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!