CME.ba

Liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva

June 12, 2021 Prof.dr.sc. RUSMIR BALJIĆ Season 1 Episode 51
CME.ba
Liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. RUSMIR BALJIĆ, dr.med.

specijalista infektologije
Klinika za infektivne bolesti
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Većina infekcija kože i kožnih struktura je nekomplicirana. Međutim komplicirane infekcije kože su popraćene sistemskim znacima infekcije i mogu biti opasne po život ili udove, sa bakterijemijom ili sepsom. Vrlo je širok dijapazon mogućih uzročnika sa Staphylococcus aureusom kao najčešćim, a nerijetko sa sojevima koji su rezistentni na većinu antibiotika, poput MRSA-e.

Upravo zbog neophodnosti čekanja na rezultate mikrobioloških testova inicijalna terapija se zasniva na emprijiskoj primjeni antibiotika vođenoj sa lokalnim obrascem rezistecijskog profila najčešćih uzročnika. Tigeciklin je noviji antibiotik iz grupe glicilciklinskih antibiotika koji pokazuje aktivnost protiv bakterija rezistentnih na antibiotike kao što su VRE, MRSA, ESBL Gram negativne i karbapenem-rezistentne bakterije. O svemu ovome se upravo i govori u ovoj jako zanimljivoj i edukativnoj CME aktivnosti pripremljenoj od strane jednog od nacionalnih eksperata iz oblasti infektologije.

Ova aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante infektologije, dermatologije, pedijatrije, hirurških grana, interne i porodične medicine, a primjerena je i za magistre farmacije.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Pfizer
Otkrića koja mijenjaju živote pacijenata

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!