CME.ba

Stabilizacija pacijenta u akutnoj epizodi srčanog popuštanja: prikaz slučaja

July 07, 2021 Prof.dr.sc. ALEN DŽUBUR Season 1 Episode 54
CME.ba
Stabilizacija pacijenta u akutnoj epizodi srčanog popuštanja: prikaz slučaja
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. ALEN DŽUBUR, dr.med.

specijalista interne medicine
Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

U naše dvije prethodne CME aktivnosti smo govorili o sakubitril/valsartanu i o dvije studije PROVE-HF i PARADIGM-HF koje su evaluirale efikasnost ovog lijeka u terapiji srčane slabosti. U ovoj aktvnosti pak, predavač se osvrće na još jednu studiju, PIONEER-HF, koja je evaluirala nivoe NT-proBNP u kontekstu terapije sa sakubitril/valsartanom, kao i kompozitne ishode definisane kroz neželjene događaje, kao što su smrtnost, hospitalizacije zbog pogoršanja srčane slabosti itd.

U drugom dijelu ove jako zanimljive aktivnosti, predavač se osvrće na praktičnu primjenu sakubitril/valsartana kroz prikaz slučaja pacijenta sa pogoršanjem srčane slabosti, te na efekte terapije u kratkoročnom i srednjeročnom periodu.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante interne medicine, kardiologije, anesteziologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.