CME.ba

Spondiloartritisi - bolest s više lica

August 11, 2021 Mr.sc.dr. MARIO KRIŽIĆ Season 1 Episode 57
CME.ba
Spondiloartritisi - bolest s više lica
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Mr.sc.dr.  MARIO KRIŽIĆ
specijalista interne medicine
subspecijalista reumatolog
UKC Tuzla
Tuzla, BiH

LINK NA AKTIVNOST
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Reumatoidni artritis (RA) je hronično, inflamatorno, imunološki posredovano oboljenje zglobova koje može imati i sistemske manifestacije u smislu vanzglobnih tegoba i sistema. RA je bolest koja dominantno aficira ženski spol (3:1 u odnosu na muškarce), progresivna je i sa svojom destruktivnom prirodom dovodi do teškog invaliditeta i prijevremenog mortaliteta. Spondiloartritisi takođe bitan problem sa svojom promjenjivom naravi bolesti sa više lica, te, često, sa bitnim onesposobljenjem pacijenata.

Međutim, pojavom novih lijekova u algoritmima tretmana reumatskih bolesti, poglavito novih bioloških molekula, paradigma vezana za njihovo liječenje se značajno promijenila – opet u korist pacijenata u kojih primjena optimiziranih terapijskih protokola, koji su vođeni zadanim ciljevima krojenim za svakog pacijenta. Kao rezultat optimizacije terapije, ishodi u pacijenata sa reumatskim bolestima su se značajno promijenili, sa redukcijom hospitalizacije, operativnih zamjena velikih zglobova poput kuka i koljena itd.

U ovom tečaju iz 3 predavanja, nacionalni eksperti za reumatologiju nam daju prikaz zadnjih smjernica i algoritama vezanih za tretman ove bolesti. Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante reumatologije, fizijatrije, interne i porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine i farmaceute.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Abbvie B&H
Advancing medicines with strong clinical performance in areas of great need