CME.ba

COVID-19 vakcinacija u pacijenata sa multiplom sklerozom

January 26, 2022 Dr.sc. NEVENA MAHMUTBEGOVIĆ Season 1 Episode 73
CME.ba
COVID-19 vakcinacija u pacijenata sa multiplom sklerozom
Show Notes

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Dr.sc. NEVENA MAHMUTBEGOVIĆ, dr.med.
neurolog
Klinika za neurologiju
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA AKTIVNOST
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Ranije smo u više navrata imali priliku da na našem portalu govorimo o multiploj sklerozi, nekada u različitim populacijama, nekada opet o terapijskim opcijama. Ono što je okosnica terapije u ovoj populaciji pacijenata je primjena terapije koja na jedan ili drugi način djeluje imunosupresivno. Međutim, kako zaštititi ovu populaciju u doba pandemije virusom, za koga je očuvan i kompetentan imuni sistem bitan faktor koji odlučuje o preživljenju domaćina?

Vakcine su za opštu populaciju, naravno, conditio sine qua non za protekciju od SARS-CoV2 virusa, međutim kako pristupiti MS populaciji u kontekstu velikog broja imunosupresivnih lijekova? Upravo ovo je tema ovog kratkog i jako zanimljivog tečaja, u kojem predavač izlaže zadnje smjernice o vakcinaciji pacijenata sa multiplom sklerozom. Koju vakcinu, kada, šta sa booster dozom, kakav odgovor možemo očekivati kod pojedinih terapija, samo su neka od važnih pitanja na koja možete naći odgovor u ovom tečaju.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante neurologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo
At Novartis, we are reimagining medicine.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!